Nieuws

09.02
2021

De verzekeringsmakelaar blijft met ruime voorsprong de nummer 1 bij de consument

Naar goede gewoonte publiceerde Assuralia haar onderzoek over het belang van de verschillende distributiekanalen voor verzekeringen in België. Uit de cijfers van 2019 blijkt dat iets meer dan de helft van de levens- en schadeverzekeringen werd afgesloten en beheerd door verzekeringsmakelaars (50,4%). De exclusieve netwerken en bankverzekeraars verwierven 29,4% marktaandeel, de directe verzekeraars 20,2% (waaronder e-commerce 0,2%).

05.02
2021

Nieuwe lijst knelpuntberoepen in Vlaanderen

De VDAB heeft de lijst voor knelpuntberoepen 2021 bekend gemaakt. Deze lijst vermeldt de beroepen waarvoor werkgevers moeilijk geschikt personeel vinden.

05.02
2021

Corona: toeslag voor langdurig tijdelijk werklozen officieel

In een vorig nieuwsbericht lieten we u reeds weten dat de RVA een toeslag zou betalen aan werknemers die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest in 2020.

05.02
2021

Corona: nieuwe cao nr. 149 voor aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

De coronacrisis heeft veel werknemers doen telewerken. Sinds 2 november 2020 is telewerk zelfs de norm.

29.01
2021

Aantal overuren met fiscaal gunstregime terug verlaagd

De maatregel omtrent de verhoging van het maximum aantal overuren dat in aanmerking kwam voor een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, wordt niet verlengd.

29.01
2021

Loonnorm 2021-2022

Elke twee jaar onderhandelt de Groep van Tien over een interprofessioneel akkoord waarin een maximale marge voor de loonkostontwikkeling wordt vastgelegd.

29.01
2021

Corona: reizen naar en vanuit het buitenland: wat mag en wat is verboden?

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben beslist om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

22.01
2021

Corona: tijdelijke werkloosheid overmacht corona verder gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie en bijhorende compensatieregeling gepubliceerd

Er werd reeds voorzien in het gelijkstellen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur.

22.01
2021

Regeling rond bijklussen (onbelast bijverdienen) in een nieuw jasje

In het kader van de bijkluswet was het mogelijk om in 3 systemen tot € 6.000 per jaar onbelast bij te verdienen. Het Grondwettelijk Hof vernietigde echter deze regeling.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op