Nieuws

12.05
2017

Herwerkt maatwerkbesluit Vlaanderen is gepubliceerd

Na een schorsing van de uitvoeringsbesluiten van het Maatwerkdecreet door de Raad van State, is op 18 april laatsleden een aangepast besluit gepubliceerd waardoor het Maatwerkdecreet op 1 januari 2019 (opnieuw) in werking kan treden.

11.05
2017

Oira: een risicoanalysetool voor de schoonmaaksector

Op 3 mei 2017 stelde de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risicoanalyse-instrument OiRA voor de schoonmaaksector voor. Met deze online tool kunnen kleine schoonmaakbedrijven de risico’s inzake welzijn op het werk beoordelen.

04.05
2017

Uw werknemer is ziek op een feestdag. Wie moet die dag betalen?

Een zieke werknemer heeft altijd recht op de betaling van de feestdag die in zijn afwezigheidsperiode valt. Of u als werkgever deze feestdag moet betalen, hangt af van de concrete situatie >>

04.05
2017

Te voet naar het werk: vrijstelling ‘wandelvergoeding’?

Werknemers die zich met de fiets naar het werk verplaatsen, kunnen genieten van een volledig vrijgestelde fietsvergoeding tot een maximum van € 0,23 per kilometer. Voorlopig komt er geen gelijkaardige vrijstelling voor een ‘wandelvergoeding’ >>

04.05
2017

Gevaarlijke producten: geen ‘oude’ labels meer toegelaten vanaf 1 juni 2017

De CLP-regelgeving voerde nieuwe regels in voor het indelen, het labelen en het verpakken van gevaarlijke producten. In deze regelgeving, die al dateert van 2008, waren een aantal mijlpalen opgenomen. Telkens waren ook overgangsmaatregelen voorzien. Vanaf 1 juni zijn alle overgangsmaatregelen echter verleden tijd.

 

02.05
2017

CLB Group in Sterck magazine

Sterck magazine - editie bedrijven Alken -> Hierin mag CLB Group zeker niet ontbreken!

28.04
2017

Uitbreiding palliatief verlof

Iedere werknemer kan zijn loopbaan volledig of gedeeltelijk onderbreken om palliatieve zorgen te verstrekken. Lees meer...

21.04
2017

Toekenning ecocheques in april 2017

In een aantal sectoren is er voor 2017 opnieuw een CAO van toepassing met betrekking tot de toekenning van ecocheques. Lees meer...

21.04
2017

Extra bijdrage bij overmatig gebruik van economische werkloosheid

De bijzondere bijdrage voor ondernemingen die veelvuldig gebruik maken van economische werkloosheid werd sinds het eerste kwartaal van 2017 grondig aangepast.

14.04
2017

Tijdelijke werkloosheid terroristische aanslagen gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie: verlenging

Eerder lieten we u al weten dat de dagen van arbeidsonderbreking ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en van de vakantieduur.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30