Nieuws

25.04
2016

PC 124: kent u de BouwIngroeiBaan al?

In dit artikel willen wij u een overzicht geven van de voornaamste voorwaarden om hiervan gebruik te kunnen maken. Lees verder...

18.04
2016

Heeft uw werknemer recht op klein verlet ter gelegenheid van het communiefeest van zijn kind?

Indien een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner zijn plechtige communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd, dan heeft de werknemer recht op één dag klein verlet met behoud van loon.

11.04
2016

Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid

Het decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid is op 4 april 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Met de maatregelen binnen het Vlaams doelgroepenbeleid wordt het aanwerven en het aan het werk houden van sommige werknemers bevorderd en worden de huidige maatregelen vereenvoudigd. Lees verder...

04.04
2016

KB afwijking beschikbaarheid SWT na toepassing vastklikrecht

Sinds 1 januari 2015 moeten SWT-ers aangepast beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt tot de maand waarin ze 65 jaar worden. Dit betekent dat ze moeten meewerken aan een aangepaste begeleiding overeenkomstig een individueel actieplan. Niet meewerken aan deze begeleiding kan leiden tot het verlies van de werkloosheidsuitkering.

04.04
2016

Wie mag brugprojecten in Vlaanderen organiseren?

Een brugproject biedt aan jongeren uit het deeltijds onderwijs de mogelijkheid om bij een “organisator” een eerste werkervaring op te doen, met als doel: lees verder

30.03
2016

Fonds voor de Beroepsziekten: eerste statistieken 2015

Het Fonds voor de Beroepsziekten publiceerde onlangs zijn eerst statistieken voor het jaar 2015. Volgens de eerste resultaten daalde het aantal aanvragen voor een beroepsziektevergoeding lichtjes ten op zichte van het jaar ervoor: van 9545 in 2014 naar 8559 in 2015.

 

 

 

 

29.03
2016

Werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

Sedert 2013 moet elke werkgever met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

23.03
2016

Aanslagen in Brussel: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk?

De terroristische aanslagen die op dinsdag 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem hebben plaatsgevonden, kunnen hinder veroorzaken binnen uw arbeidsorganisatie. Er werden immers winkels gesloten, het openbaar vervoer werd een tijdje volledig lamgelegd en er werden bepaalde autowegen afgesloten. Welke gevolgen heeft dit voor uw werknemers?

23.03
2016

Geplande inspectiecampagnes TWW FOD WASO

Ook dit jaar plant de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) een aantal nationale en regionale inspectiecampagnes. Zowel nationaal als regionaal worden er een aantal sectoren onder de loep genomen.

20.03
2016

Denk aan uw werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

Sedert 2013 moet elke werkgever met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30