Nieuws

13.03
2016

NAR geeft positief advies over afschaffing 48-urenregel in de uitzendsector

In de uitzendsector bestaat momenteel nog de regel dat een arbeidsovereenkomst pas moet ondertekend zijn binnen de 48 uren na de indiensttreding. Omdat dit tot veel misbruiken leidde, bereikten de sociale partners op 23 januari 2012 een akkoord over de afschaffing van de 48-urenregel.

07.03
2016

Jaarverslag van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: dienstjaar 2015

Vóór 1 april 2016 moet het jaarverslag 2015 van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) verzonden zijn naar de regionale directie van de dienst ‘Toezicht Welzijn op het Werk’ (TWW) van de Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Lees verder voor meer informatie.

03.03
2016

RSZ past enkele forfaitaire kostenvergoedingen aan (eerste kwartaal 2016)

Sinds enige tijd laat de RSZ toe dat voor een aantal kosten eigen aan de werkgever forfaitaire bedragen gehanteerd worden.

03.03
2016

Renteloze en goedkope leningen

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard.

29.02
2016

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2016

De werkgeversbijdragen voor 2016 voor het Fonds Sluiting Ondernemingen zijn op 18 februari 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

29.02
2016

Verlaging drempel aanwezigheidsregistratie voor werken in onroerende staat

Alle personen die op tijdelijke en mobiele werven aanwezig zijn om er werken in onroerende staat uit te voeren, moeten sinds 1 april 2014 elektronisch geregistreerd worden.

22.02
2016

Vrijstelling startbaanverplichting PC 140.02

In het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2016 is een Ministerieel Besluit verschenen met betrekking tot de startbaanverplichting in PC 140.02.

14.02
2016

NAR spreekt zich uit over vakantieregeling voor flexijob-werknemers

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft zich uitgesproken over een ontwerp van Koninklijk Besluit dat het Koninklijk Besluit op de jaarlijkse vakantie moet aanpassen voor de flexijob-werknemers.

14.02
2016

Tweede fase van de vermindering van de kwartaalbijdrage jaarlijkse vakantie voor arbeiders

Het vakantiegeld voor arbeiders wordt betaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of door het bevoegde vakantiefonds. Dit vakantiegeld wordt gefinancierd via een kwartaalbijdrage en een jaarlijkse bijdrage die de werkgevers aan de RSZ moeten betalen.

04.02
2016

Nieuwe fiscale indexgebonden bedragen voor 2016

De FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2016 een bericht gepubliceerd over de automatische indexering van een aantal bedragen voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017).

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30