Nieuws

07.12
2018

Welke indexering mag u op 1 januari 2019 verwachten voor de bedienden van PC 200?

Op 1 januari van elk jaar worden de minimumlonen en de reële lonen van de bedienden van PC 200 (APCB – Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de gezondheidsindex in het jaar voordien

07.12
2018

Ook de fiscus verhoogt de maximumbedragen voor geschenken aan werknemers

Voor bepaalde gelegenheden kan u uw werknemers een geschenk vrij van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing toekennen. Welke maximumbedragen moet u respecteren als u uw werknemers wil belonen met een extra geschenk?

07.12
2018

Uitbreiding steunzones in het Vlaams Gewest

Wanneer een regio getroffen wordt door een collectief ontslag, kan het betrokken gewest voorstellen om de regio als “steunzone” te erkennen. De voorgestelde steunzone dient zich steeds te bevinden binnen een maximale straal van 40 km van de getroffen onderneming(en). Een erkende steunzone betreft in principe niet de volledige stad of gemeente, maar is beperkt tot bepaalde bedrijventerreinen, bedrijvencentra, incubatoren of brownfieldprojecten

03.12
2018

Nieuwe versie Dimona online

Op dinsdag 04 december 2018 tussen 10 en 11 uur wordt er een nieuwe versie van de onlinedienst Dimona in productie geplaatst. Het indienen van Dimona-aangiften blijft mogelijk. Lees verder >

30.11
2018

Vlaamse Gewest heeft sancties uitgewerkt voor bijzonder outplacement

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de bijzondere regeling van outplacement. Zopas werden de procedureregels gepubliceerd die de werknemer moet volgen indien hij geen outplacementaanbod van de werkgever ontving. Ook de bijdrage van de werkgever werd in het besluit opgenomen.

30.11
2018

Vakbondsactie op 14 december 2018

Op vrijdag 14 december 2018 organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag tegen het eindeloopbaanbeleid van de regering (pensioenen, SWT, landingsbanen) en voor een volwaardig interprofessioneel akkoord met mogelijkheid tot verhoging van de brutolonen in de sectoren.

30.11
2018

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: uitvoering van de jobsdeal

In de zomer bereikte de federale regering een akkoord over de zgn. jobsdeal. Eén van de maatregelen die daarbij besproken werd, is de verstrenging van de toegangsvoorwaarden tot het SWT. Op voorstel van minister van werk Kris Peeters keurde de ministerraad op 16 november 2018 een ontwerp van KB goed dat uitvoering geeft aan de beslissingen van de jobsdeal en de begrotingsnotificatie van 26 juli 2018.

29.11
2018

Is uw nummerplaat voor uw speed pedelec in orde ? *deadline 11 december 2018*

U heeft het waarschijnlijk recent in het nieuws gehoord….Vanaf 11 december 2018 moet uw speed pedelec een nummerplaat dragen.

Ze zijn populair geworden : snelle fietsen die tot 45 km/u kunnen rijden. Ideaal om een wat verdere afstand of woon/werk filevrij te overbruggen.  Maar hoe zit het nu met de verzekering en nummerplaat al weer? 

23.11
2018

Hasselt erkend als toeristisch centrum: zondagsarbeid mogelijk

Onlangs werd Hasselt erkend als toeristisch centrum. Het betreft het volledige grondgebied van de stad Hasselt, met inbegrip van alle deelgemeenten. Dit heeft gevolgen voor kleinhandelszaken en kapperssalons in Hasselt.

23.11
2018

Onbelast bijverdienen: opnieuw enkele wijzigingen

Werknemers die minstens 4/5de werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden mogen sinds 15 juli 2018 tot € 6.130 per jaar (bedrag 2018) onbelast bijverdienen voor klusjes die zij uitvoeren. De regelgeving werd onlangs bijgestuurd. Hierbij geven wij u een overzicht van de voornaamste bepalingen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30