Nieuws

13.04
2023

Koopkrachtpremie: stand van zaken

Eind november 2022 bereikte de regering een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien voor werknemers van ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald. De ministerraad van 24 maart 2023 keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijke besluiten goed over de toekenning van deze koopkrachtpremie.

13.04
2023

Communie kind: recht op klein verlet?

In deze periode komen er wellicht heel wat vragen rond het opnemen van klein verlet ter gelegenheid van de communie van het kind van één van je werknemers.

06.04
2023

Loonbonus cao nr. 90: verlies de deadline voor de indiening niet uit het oog!

Loonbonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april worden ingediend.

06.04
2023

Binnenkort een verplichte registratie van opleidingen via de ‘Federal Learning Account’

Mogelijk komt er op termijn een bijkomende verplichting rond opleiding. De ministerraad keurde immers een voorontwerp goed betreffende de digitale toepassing ‘Federal Learning Account’.

06.04
2023

Sociale verkiezingen organiseren of niet? Enkele actiepunten voor de werkgevers

Sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd door ondernemingen die 50 werknemers of meer tewerkstellen in een bepaalde referteperiode.

30.03
2023

Verplichtingen bij tijdelijke economische werkloosheid arbeiders

Sinds 1 januari 2023 zijn de “gewone” procedures voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders opnieuw van toepassing.

30.03
2023

Vanaf 1 oktober 2023 nieuwe doelgroepvermindering voor werknemers zonder recente of duurzame werkervaring

Vanaf 1 oktober 2023 wordt de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden stopgezet.

30.03
2023

Mijn werknemer heeft corona: wat zijn de huidige regels?

Ook vandaag kunnen werknemers nog besmet worden met het Covid-virus of in aanraking komen met iemand die corona heeft. Wat zijn de huidige regels hieromtrent?

23.03
2023

Belgische vakantiewetgeving in overeenstemming gebracht met het Europees recht

Naar aanleiding van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie diende België zijn vakantiewetgeving op een aantal vlakken aan te passen.

23.03
2023

Doelgroep werknemers maatwerkbedrijven geen loonmatigingsbijdrage vanaf 1 januari 2023

In het kader van de harmonisatie van de sociale bijdragen voor de sociale en beschutte werkplaatsen, trad op 1 januari 2023 een tweede fase in werking.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op