Nieuws

03.04
2020

Coronacrisis: uitstel van betaling RSZ-bijdragen

De RSZ neemt een aantal begeleidende maatregelen voor werkgevers die op één of andere manier getroffen worden door het coronavirus. Eén van deze maatregelen is een uitstel van betaling van RSZ-bijdragen tot 15 december 2020.

03.04
2020

PC 331: Compensatie voor de negatieve gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

Ten gevolge van de coronacrisis werkt de kinderopvang met een lagere bezetting en ontvangen de organisatoren minder ouderbijdragen dan gewoonlijk. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke maakte bekend dat de sector een compensatiesubsidie krijgt om dit inkomensverlies te compenseren.

De compensatie wordt toegekend aan alle organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters en dit voor de periode van 14 maart 2020 tot minstens 19 april 2020 indien er voldaan wordt aan de hieronder beschreven voorwaarden.

03.04
2020

Kan u studenten tewerkstellen tijdens de corona-crisis?

De FOD Waso heeft zich over deze vraag gebogen en op 19 maart 2020 het volgende standpunt ingenomen:

27.03
2020

RVA publiceert FAQ’s over tijdelijke werkloosheid corona

De maatregelen die de regering heeft opgelegd naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus hebben grote gevolgen voor iedereen. Uiteraard roept dit ook heel wat vragen op.

Daarom heeft de RVA een lijst met FAQ samengesteld omtrent het gebruik van tijdelijke werkloosheid gedurende deze coronacrisis.

27.03
2020

Sociale verkiezingen uitgesteld door coronacrisis

Door de coronacrisis is de normale werking in veel bedrijven verstoord en heerst er een grote afwezigheid van personeelsleden ten gevolge van tijdelijke werkloosheid, ziekte, telewerk,…

In de huidige omstandigheden is het dan ook niet opportuun om de procedure van de sociale verkiezingen verder te zetten.

25.03
2020

Stuur vóór 15 mei uw verzamelaanvraag voor al uw percelen door, en vraag meteen uw subsidie op de totale jaarpremie brede weersverzekering aan

We hebben momenteel allemaal andere zorgen aan het hoofd, maar denk eraan dat de uiterste datum om de premiesubsidie aan te vragen vrijdag 15 mei 2020 is.

20.03
2020

Tips voor veilig thuiswerk

Bescherm ook thuis uw eigen data, de data van uw bedrijf, van klanten en leveranciers

18.03
2020

Corona-update 18 maart 2020

Bekijk onze video en ontdek welke maatregelen CLB Group neemt tegen het Coronavirus en wat dat voor u betekent.

18.03
2020

Het coronavirus & verzekeringen

We ontvangen dagelijks vragen ivm met verzekeringen en het Coronavirus. Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, heeft een overzicht gemaakt met betrekking tot de meest courante verzekeringen. Lees meer >>

16.03
2020

Coronavirus: federale steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen

De federale regering heeft verschillende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van Covid-19. Lees meer >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op