Nieuws

08.02
2019

Moet u een analyseverslag over uw bezoldigingsstructuur 2017-2018 maken?

Een onderneming (op het niveau van de technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk ten minste 50 werknemers tewerkstelt, is verplicht om een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur binnen de onderneming op te stellen.

08.02
2019

Voorlopig geen inning RSZ-bijdragen bij gebrek aan sectorale maatregelen van inzetbaarheid

De Wet Eenheidsstatuut gaf de sociale partners in alle sectoren tot uiterlijk 1 januari 2019 de tijd om 1/3de van de opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding, indien deze minstens 30 weken bedraagt, in te vullen door maatregelen die de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt verhogen.

01.02
2019

Provisie voor het vakantiegeld: bedragen 2019

De fiscus publiceerde een circulaire met het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers.

01.02
2019

Nationale stakingsdag op 13 februari 2019

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een nationale stakingsdag op 13 februari 2019 aangekondigd.

01.02
2019

Wijzigingen aan het sociaal strafwetboek met betrekking tot de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst

In het Sociaal Strafwetboek wordt het beleid beschreven tegen de illegale arbeid en de sociale fraude zowel wat betreft zijn totstandkoming, de organen die hierbij betrokken worden als zijn uitvoering.

25.01
2019

Nieuwe fiscale bedragen 2019

De FOD Financi├źn heeft in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2019 een bericht gepubliceerd over de automatische indexering van een aantal bedragen voor inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020). U kan hier een overzicht vinden van enkele bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening.

25.01
2019

Wijziging toepassingsgebied hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden

Wanneer een aannemer beroep doet op een andere aannemer of onderaannemer die sociale of fiscale schulden heeft, kan hij hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schulden.

25.01
2019

Betere bescherming voor telewerkers op het gebied van arbeidsongevallen

Telewerk houdt in dat een werknemer zijn arbeid verricht op een plaats buiten de onderneming met behulp van informaticatechnologie. Sinds 2017 bestaan er twee vormen van telewerk. De arbeidsongevallenwetgeving was nog niet afgestemd op beide vormen van telewerk.

18.01
2019

Nieuwe fiscale formule voordeel terbeschikkingstelling woning vanaf 2019

Wanneer een werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer of een bedrijfsleider, ontstaat er hierdoor een voordeel van alle aard.

18.01
2019

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2019 is gepubliceerd

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor priv├ędoeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30