Nieuws

16.06
2022

Prognose van de overschrijding van de spilindex

Volgens de recentste prognose van het Planbureau zal de spilindex opnieuw worden overschreden in september 2022.

16.06
2022

Vlaamse jobbonus moet werknemers met een laag inkomen motiveren

De Vlaamse jobbonus is een nieuwe premie die is bedoeld voor loontrekkenden die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en een laag arbeidsinkomen genieten.

09.06
2022

Einde vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona?

De kans is reëel dat de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022 niet meer verlengd zal worden.

09.06
2022

Telewerk vanuit het buitenland na COVID-19

De COVID-19-maatregelen m.b.t. telewerk vanuit het buitenland lopen af op 30 juni 2022.

09.06
2022

Opgepast met ontslag van een beschermde werknemer!

Sommige categorieën van werknemers of werknemers in specifieke omstandigheden, worden echter beschermd tegen ontslag door de werkgever.

02.06
2022

Verhoging forfaitaire vergoeding voor thuiswerk

De RSZ heeft beslist om de forfaitaire vergoeding voor thuiswerk op te trekken naar € 137,40 voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 mei 2022. Vanaf 1 juni 2022 bedraagt het maximumbedrag € 140,15 per maand.

02.06
2022

Fiscale forfaits binnenlandse dienstreizen geïndexeerd vanaf 1 juni 2022

Door de overschrijding van de spilindex in april 2022, werden de bedragen met ingang van 1 juni 2022 aangepast.

02.06
2022

Uitdoving onkostenvergoeding van 10% voor telewerkers

Deze vergoedingsregeling dooft uit vanaf 1 juni 2022.  Vanaf juli 2022 is het bijgevolg niet meer mogelijk om in het systeem te stappen van de 10%-vergoeding die betrekking heeft op de thuiswerkdagen.

19.05
2022

Verenigingswerk: fiscale regels gepubliceerd

Intussen werd de fiscale behandeling vastgelegd van de vergoedingen die worden toegekend voor een tewerkstelling op basis van artikel 17 van het KB van 28 november 1969.

19.05
2022

Einde van de nazorgfase in het kader van de coronacrisis

Op 11 mei 2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigde de zogenaamde “nazorgfase”.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op